ty le cuoc ha lan Cuộc tái thiết vào mùa hè của Liverpool sẽ diễn ra như thế nào?

Thường xuyên “im hơi lặng tiếng” trên thị trường chuyển nhượng những năm vừa qua, dường như Liverpool đang chuẩn bị sẵn